JA N'HI HA PROU DE DIR  PROU,
  • Perquè només hi ha un enemic, la violència d'ETA. . .
  • Perquè l'objectiu de la pau exigeix eliminar qualsevol postura intransigent i d'intolerància.
  • Perquè res no és tan imprescindible i urgent com posar fi a molts anys de violència salvatge i cruent
  • Perquè només dues vides humanes en valen més que una. . .
  • Perquè de res no serveixen pactes i acords que reforcin els extrems i obrin encara més la bretxa entre nacionalistes i constitucionalistes. . .
  • Perquè la lluita contra la violència no s'ha d'entendre com una confrontació amb un final de guanyadors i perdedors...
  • Perquè no hi ha cap marc institucional ni estructura político-administrativa històricament estàtics i inamovibles. . .
  • Perquè per acabar definitivament amb la violència cal la unió de totes les forces democràtiques parlamentàries, sense cap tipus d'exclusió, sigui quina sigui la seva ideologia i pes parlamentari. . .
  • Perquè estem en contra de la utilització de la violència com a instrument electoral i de pressió política partidista. . .
  • Perquè qualsevol pacte no pot imposar condicions de sortida que d'entrada ja impossibiliten el mateix pacte. . .
  • Perquè ara ja no és el moment de retreure errors o equivocacions, en fets i paraules, comesos per qualsevol de les forces polítiques o dels seus responsables. . .
  • Perquè no volem arribar a una situació límit, a un carreró sense sortida, on no quedi cap tipus d'esperança. . .
  • Perquè els problemes polítics requereixen solucions polítiques per costoses i /o difícils que aquestes resultin. . .
  DEMANEM a totes les forces institucionals democràtiques i legítimament representatives de la sobirania popular en general, i, molt en particular, als partits que governen, un DIÀLEG entre totes elles SENSE cap mena d'EXCLUSIÓ, únic camí perquè la convivència no quedi un altre cop destrossada. Tot pacte, tot acord, tot consens, que no compti amb la participació de TOTS neix coix i insuficient. La continuïtat i permanència de l'enfrontament entre ambdós nacionalismes, l'espanyol i el basc, és llavor de primera per engreixar la violència. 
  És, perquè mai el diàleg és símptoma de debilitat, que reiterem als nostres polítics obrin aquesta via amb el valor i la predisposició necessaris sense supeditar-los absolutament a res. 
 
  Per adherir-vos a aquest manifest feu un clic aquí  
  Si el voleu signar imprimiu el full i envieu-lo a l'apartat de correus 298, 25080 Lleida
 
  NOTA: El tex original d'aquest manifest és el redactat en català. En cas de discrepància en les versions traduïdes, prevaldrà la redacció de l'original.