Lleida.orgCiudadanoJovenEmpresa
Dimecres, 19 de desembre de 2018
Traductor Google
Guia TV
El temps
Traductor Google
Guía TV
El tiempo
Loteries i sortejos
Pàgines Grogues
Horòscop
Loterías y sorteos
Páginas amarillas
Horóscopo
Farmàcies
El trànsit
Cartellera
Farmacias
El tráfico
Cartelera
separador

Manuales de configuración

CONFIGURACIÓ D'UN NOU COMPTE D'E-MAIL AMB OUTLOOK EXPRESS

El primer que hem de fer és obrir el programa Outlook Express.

 

Accedim al menú Herramientas > Cuentas...

Fem clic al botó Agregar > Correo.

Introduïm el nostre nom i cognoms, aquesta dada és la que es mostrarà en el "De:" quan enviem un correu electrònic, fem clic a Siguiente >.

Introduïm l'adreça d'e-mail nostra, fem clic a Siguiente >.

Introduïm els servidor de correu d'entrada i sortida, fem clic a Siguiente >.
Les dades de configuració són aquestes:

  • Servidor de correu d'entrada (POP3): bustia.lleida.org
  • Servidor de correu de sortidia (SMTP): correu.lleida.org

 

Introduïm al Nombre de cuenta: el mateix e-mail o el número de 8 xifres que ens vans assignar en el moment de l'alta (si vam crear l'e-mail amb l'anterior sistema de correu de lleida.org), introduint-ho de les dos formes ens funcionarà correctament.

Seguidament introduïm la contrasenya i marquem l'opció de Recordar contraseña, fem clic al botó Siguiente >.

 

Fem clic a Finalizar >.

 

Seleccionem la bústia de lleida.org en el marge esquerra de la finestra i fem clic a Propiedades...

 

En la següent finestra fem clic a la pestanya Servidores.

Marquem l'opció Mi servidor requiere autenticación i fem clic al botó Aceptar i tanquem la resta de finestres.

Comprovem que podem fer un Enviar y Recibir sense problemes.

Per a qualsevol dubte contacti amb el nostre suport fent clic aquí

separador
separador