COMANDA DE TORTOSALa primera comanda que l’orde del Temple va instal·lar a les terres del baix Ebre va ser la de Tortosa. Una vegada conquerida la ciutat, l’any 1148, Ramon Berenguer IV va repartir el seu ampli terme entre els senyors que l’havien ajudat: els Montcada, els genovesos i la milícia del Temple.

L’orde del Temple, durant un llarg període comprès entre els anys 1185 i 1294, va posseir en la pràctica el ple domini de la ciutat de Tortosa després d’incrementar el seu patrimoni amb donacions de particulars, però, sobretot, gràcies a la cessió que el rei Alfons II el Cast els va fer de la seva part.

Com que el principal port de la Corona d’Aragó estava en poder del Temple, aquesta es va convertir en l’autèntica capital templera de l’Ebre i va destacar per la seva important activitat comercial fluvial amb Saragossa i Lleida, així com per la marítima amb els principals ports del mediterrani occidental i el Pròxim Orient.


Castell de Tortosa


El llegat templer de la ciutat de Tortosa

Els templers van impulsar la urbanització de nous barris extramurs. Si bé la ciutat que van trobar no havia sobrepassat les muralles romanes, sota la seva iniciativa es va produir una expansió a la zona on actualment està situat el barri de Remolins, Santa Clara i el Temple. El topònim Temple recorda la ubicació dels terrenys on va tenir la seva seu la comanda, construïda estratègicament al costat del riu, controlant el pas fluvial i la porta principal de la ciutat.

Malgrat que el castell de la Suda no és obra del Temple, l’orde hi va tenir importants obligacions militars. Des d’aquesta fortalesa, contemplant la magnífica panoràmica del riu i la ciutat, podem entendre la importància estratègica de la comanda. La seva funció defensiva es completava amb el control de torres com la del Prior, la de la Font de Quinto i la de la Llotja.

MÉS INFORMACIÓ

-


- Ajuntament de Tortosa: 977 442 567