Acces-Aeti

Català - Castellano - English - Français

Premi AETI-ACCÉS
al millor treball de fi de carrera
de les enginyeries d’Informàtica

Premi AETI - ACCÉS
Bases de la convocatòria 3a edició
Cursos 2004-2005 i 2005-2006

Inici >> Bases de la convocatòria 3a edició.

L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL), ACCÉS - Institut Municipal d'Informàtica de l’Ajuntament de Lleida i l’Associació d’Empreses de Tecnologia i Sistemes d’Informació de Lleida (AETI) convoquen la tercera edició del premi al millor Treball Fi de Carrera de les titulacions d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i d’Enginyeria Informàtica.

1. Objectius:
Els objectius d’aquest premi són els següents:

 • Estimular la confecció de treballs fi de carrera d’alt nivell.
 • Donar a conèixer els treballs i nivell dels alumnes de l'EPS.
 • Reforçar els vincles i interacció de l'EPS i els seus estudiants amb les empreses de tecnologies de la informació i comunicacions de la ciutat i el seu entorn.

2. Participants:
Poden participar en aquesta convocatòria els estudiants d’Enginyeria Tècnica Informàtica i els estudiants d’Enginyeria Informàtica de l’EPS de la UdL que hagin realitzat, presentat i aprovat el Treball Fi de Carrera durant els cursos 2004-2005 i 2005-2006.

3. Premis:
S’estableix un primer premi dotat amb 1.500€ a la titulació d’Enginyeria Tècnica Informàtica.
S’estableix un primer premi dotat amb 1.500€ a la titulació d’Enginyeria Informàtica.
Així mateix el jurat podrà atorgar, al seu criteri, fins a dos accèssits dotats cadascun amb
1.000 €.

4. Documentació:
Per optar al premi els participants hauran de lliurar a la secretaria de l’EPS, juntament amb la documentació requerida per a la defensa del Treball Fi de Carrera, un resum que haurà d’incloure:

 • Títol del Treball
 • Autor/a/s i director/a/s.
 • Adreça, telèfon i e-mail de l’autor/a/s i director/a/s.

I, com a mínim, les següents seccions:

 • Resum (breu descripció dels objectius i resultats del treball).
 • Introducció (antecedents i/o objectius del treball).
 • Plantejament del treball i/o Desenvolupament del treball i/o Resultats obtinguts.
 • Conclusions.

El resum podrà tenir una extensió màxima de quatre cares en un full DIN-A4 amb el text principal en format de doble columna (en la web de l’EPS es troben disponibles plantilles i exemples amb el format d’edició recomanat).

El resum s’haurà de lliurar imprès i en forma d’arxiu informàtic en format Open Document (.odt), Open Office (.sxv), Word (.doc), Adobe (.PDF) o PostScript (.ps). El nom de l’arxiu haurà de coincidir amb el/s primer/s cognom/s del autor/a/s.

5. Terminis:
Aquesta convocatòria restarà oberta durant els períodes acadèmics corresponents als
cursos 2004-2005 i 2005-2006.
La data màxima de lliurament dels resums serà el 28 de febrer del 2007

6. Jurat:
El jurat estarà format pel director i un professor proposat per l’EPS, dos representant
d'ACCÉS - Institut Municipal d'Informàtica (actuant un d’ells com a secretari), i tres
representants d’empreses de Lleida del sector TIC designats per AETI.

El jurat es convocarà una vegada finalitzat el període de presentació dels treballs.

7. Veredicte:
El concurs es regirà d'acord amb les bases de la convocatòria.

El jurat disposarà dels resums dels Treballs Fi de Carrera presentats per fer una primera
selecció.

El jurat desestimarà els resums corresponents a Treballs Fi de Carrera que no hagin
estat avaluats i aprovats.

El jurat disposarà dels originals dels Treballs Fi de Carrera seleccionats per dictar el
veredicte final.

La valoració dels treballs es farà atenent als següents criteris:

 • Nivell tecnològic i científic.
 • Possibilitats d’aplicació real i/o comercial, validesa i viabilitat del mateix
 • Estudi de costos i de viabilitat econòmica de la seva implementació i explotació.
 • Col·laboració durant la confecció del treball amb empreses del sector TIC o de la
  ciutat i el seu entorn.

El jurat podrà declarar deserts el premi i els accèssits.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

8. Difusió dels resums dels treballs:
L’EPS, ACCÉS i AETI es reserven el dret de difondre els resums del treballs que participin en el Premi.

La difusió d'aquests resums no generarà en cap cas ingressos en concepte de drets d'autor.

La Paeria - Ajuntament de Lleida

Escola Politècnica Superior

Accés - Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Lleida

Aeti

Aeti

 
 

Descarregar document (format PDF 37 Kb)


 

:: Informātica de l'Ajuntament de Lleida 2020 ::
E-Mail: informatica@paeria.es - C. Salmerķn, 1, 1a planta. 25004 Lleida - Telčfon: 973 700 417, Fax: 973 700 371